Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb i 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Udviklingspuljen til digitale læremidler er en del af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, og der er afsat i alt 40 millioner kroner til puljen. Puljen, som kunne søges af virksomheder, er uddelt efter fire ansøgningsrunder i 2015-2016.

Første ansøgningsrunde blev afholdt i foråret 2015, anden ansøgningsrunde i efteråret 2015 og tredje ansøgningsrunde i foråret 2016. Fjerde og sidste ansøgningsrunde er gennemført i efteråret 2016.

Støttede projekter i fjerde runde (pdf)

Baggrund

Indsatsen for it i folkeskolen skal bidrage til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. En central målsætning i indsatsen er at bidrage til udvikling af markedet for digitale læremidler. Målet er et stort udbud af kvalitetsprodukter, der kan understøtte en øget anvendelse af it som en integreret del af undervisningen. Både udviklingspuljen og puljen til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler har til formål at støtte denne udvikling af markedet.

Med udviklingspuljen er der sat særligt fokus på udviklingen af nye digitale læremidler, der formår at kombinere de digitale muligheder med et stærkt læringsmæssigt perspektiv på nye og innovative måder.

Vurderingskriterier

Ved tildelingen af støtte i fjerde ansøgningsrunde blev der lagt vægt på følgende fire kriterier, som er uddybet i udmøntningsmodellen (pdf):

 • Originalitet
 • Faglig kvalitet
 • Kreative samarbejder
 • Markedspotentiale.

Kriterier og vilkår

Kriterier og vilkår for støtte findes i:

Støtten udgør maksimalt 50 % af det samlede budget for projektet.

Vurderet af rådgivende udvalg

Ansøgningerne er i alle fire ansøgningsrunder blevet vurderet af et rådgivende udvalg af personer med baggrund i erhvervslivet, undervisningssektoren og forskningssektoren. Støtten er bevilget af Undervisningsministeriet efter indstilling fra Styregruppen for it i folkeskolen.

Har du spørgsmål om udviklingspuljen, så skriv til itifolkeskolen@stil.dk.

Det rådgivende udvalg er sammensat af personer med baggrund i erhvervslivet, herunder både et kommercielt perspektiv og et teknisk perspektiv, undervisningssektoren og forskningssektoren.

Det rådgivende udvalg består af:
 • Mette Kaagaard (formand), Direktør for Borgernære Softwareløsninger, KMD
 • Andreas Rasch-Christensen,  Forsknings- og Udviklingschef ved VIA University College
 • Ann Arleth, Lærer på Højby Skole, Odense
 • Caja Fournaise,  Lærer på Sønderskov-Skolen, Sønderborg
 • Nicolaj Fessel, Pædagogisk it-konsulent, Frederiksberg kommune
 • Per Chrom-Jacobsen, Business developer, CAPNOVA
 • Rikke Toft Nørgaard,  Ph.d., Adjunkt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
 • Søren M. Ammundsen, Investment Manager, Sealand Capital A/S
 • Eva Irene Petersson Brooks,  Professor med særlige opgaver, Aalborg Universitet

 

Sidst opdateret: 15. oktober 2021