Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 15. marts 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges,

Hvem kan søge

Kommuner, organisationer og foreninger, der arbejder med og har indgående viden om formidling af historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne til elever i folkeskolen i Danmark, kan ansøge om midler fra puljen.  

Folkeskoler skal ansøge gennem deres kommune. Eventuelle grønlandske og færøske aktører kan indgå som samarbejdspartner i et projekt, der søges tilskud til fra dansk side.

Formål 

Puljens formål er at fremme kendskab til Grønland og Færøerne blandt danske folkeskoleelever via tre typer af aktiviteter: 

  1. Aktiviteter i undervisningen på folkeskoler, som kan styrke elevernes kendskab til Grønland og Færøerne. 
  2. Samarbejde mellem folkeskoleelever i Danmark og Grønland/Færøerne.
  3. Udvikling af undervisningstilbud uden for folkeskolen, der formidler historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne.  

Det er en forudsætning for tilskud fra puljen, at aktiviteterne indebærer folkeskoleelevers aktive deltagelse.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til gennemførelsen af aktiviteter i projekterne. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne i folkeskolen 2022” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, også kan findes.  

Midler til fordeling

Den samlede økonomiske ramme for puljen er forhøjet med 0,5 millioner kroner i 2022, og der er i alt 1,5 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 15. marts 2022, kl. 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023