Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. april 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, organisationer og foreninger, der arbejder med formidling af historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne til elever i folkeskolen i Danmark, kan ansøge om midler fra puljen.  

Folkeskoler skal ansøge gennem deres kommune. Eventuelle grønlandske og færøske aktører kan indgå som samarbejdspartner i et projekt, der søges tilskud til fra dansk side.

Formål 

Puljens formål er at fremme kendskab til Grønland og Færøerne blandt danske folkeskoleelever via tre typer af aktiviteter: 

  1. Aktiviteter i undervisningen på folkeskoler, som kan styrke elevernes kendskab til Grønland og Færøerne 
  2. Samarbejde mellem folkeskoleelever i Danmark og Grønland/Færøerne 
  3. Udvikling af undervisningstilbud uden for folkeskolen, der formidler historie, kunst og kultur om Grønland og Færøerne. Undervisningsmaterialer, der udvikles i den forbindelse, lægges hvis relevant på emu.dk.  

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til gennemførelsen af aktiviteter i projekterne. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne i folkeskolen 2021 (pdf)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes også under ”Ansøgningsmateriale”, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, også kan findes. 

Midler til fordeling

Der er i alt 1,5 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 14. april 2021, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023