Hop til indhold

Hvem kan deltage?

Kommuner kan tilmelde folkeskoler, der forventer at have mindst 10 elever, der i skoleåret 2018/2019 erklæres ikke-uddannelsesparate på 8. klassetrin. Folkeskoler med færre end 10 ikke-uddannelsesparate 8. klasseelever har mulighed for at indgå samarbejde med andre skoler i nærområdet om at tilmelde sig.

Der kan ikke tilmeldes specialskoler eller -klasser.

Skoler, der deltog i forsøgsprogrammet i skoleåret 2016/2017 og/eller 2017/2018, er velkomne til at tilmelde sig forsøgsrunden i skoleåret 2018/2019.

Skoler, der deltog som sammenligningsskole i første forsøgsrunde i skoleåret 2016/2017, og som ikke deltog i anden forsøgsrunde i skoleåret 2017/2018, er sikre på at kunne deltage som indsatsskole i skoleåret 2018/2019, såfremt kommunen tilmelder skolen til forsøgsrunden.

Formål

Formålet med puljen er at give folkeskoler mulighed for at afprøve turboforløb for deres ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse og dermed styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Ambitionen med satspuljeprojektet er at opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb. Det skal på sigt give folkeskolerne et tilbud til deres ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Kommuner kan modtage tilskud til dækning af 80 procent af de forventede udgifter til folkeskolernes deltagelse i satspuljeprojektet. Tilskuddet udgør et på forhånd fastsat beløb, der afhænger af, om holdet er indsats- eller sammenligningshold samt af holdstørrelsen.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Læs ”Vejledning om standardiseret forsøg med turboforløb for fagligt udfordrede elever i skoleåret 2018/2019” for oplysninger om tilmelding, krav og vilkår samt tilskud mv. Vejledningen findes under Tilmeldingsmateriale, hvor I også kan finde link til tilmeldingsskemaet.

Midler til fordeling

Puljen for 2018 udgør 5,2 millioner kroner. De deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud.

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding er 7. september 2018.

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet, kan du kontakte Rambøll på e-mail mgn@ramboll.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023