Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. juni 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan deltage?

Folkeskoler (via kommuner) og frie grundskoler, hvor mere end 30 procent af eleverne bor i udsatte boligområder, der har været på infrastrukturlisten inden for de seneste tre år, jævnfør skoleliste for forsøgsprogram i 0. klasse, som findes under Tilmeldingsmateriale.

Formål

Forsøgs- og udviklingsprogrammet skal være med til at give børn med meget svage sproglige kompetencer bedre mulighed for at få styrket deres sprogkompetencer i løbet af 0. klasse.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Skoler kan modtage tilskud til dækning af udgifter, der er forbundet med at deltage i programmet. Tilskuddet udgør et på forhånd fastsat beløb, der afhænger af antallet af 0. klasser, som den enkelte skole deltager med.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om sprogprøveprogram i 0. klasse – skoleåret 2018/2019” om tilmeldingsprocedure, vilkår for tilskud samt kriterier for udbetaling af tilskud. Vejledningen findes under Tilmeldingsmateriale, hvor I også kan finde den tilmeldingsblanket, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 5,2 millioner kroner til puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er tirsdag den 12. juni 2018 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Sidst opdateret: 21. juli 2023