Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Fristen for tilmelding udløb den 8. september 2017.

Hvad er formålet med puljen?

Formålet med puljen er at give folkeskoler mulighed for at afprøve turboforløb for deres ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse og dermed styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Ambitionen med satspuljeprojektet er at opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb. Det skal på sigt give folkeskolerne et tilbud til ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk.

Hvad kan der søges støtte til?

Undervisningsministeriet finansierer 80 procent af de forventede udgifter til folkeskolernes deltagelse i satspuljeprojektet med et på forhånd fastsat tilskud.

Hvem kan søge?

Kommuner kan tilmelde folkeskoler, der forventer at have mindst 10 elever, der i skoleåret 2017/2018 erklæres ikke-uddannelsesparate på 8. klassetrin. Folkeskoler med færre end 10 ikke-uddannelsesparate 8. klasseelever har mulighed for at indgå samarbejde med andre skoler i nærområdet om at tilmelde sig. Der kan ikke tilmeldes specialskoler eller -klasser.

Hvor mange midler er der til fordeling?

Midler til fordeling i 2017 udgør i alt 5,2 millioner kroner.

Hvordan gennemføres tilmelding?

Læs ”Vejledning om standardiseret forsøg med turboforløb for fagligt udfordrede elever i folkeskolen i skoleåret 2017/2018” for at få alle nødvendige oplysninger forud for tilmelding.

Tilmelding til at deltage i satspuljeprojektet foregår via en elektronisk tilmeldingsformular. Kommunen opretter først en overordnet tilmelding, og herefter tilmeldes kommunens folkeskoler.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Tilmeldingsfristen er fredag den 1. september 2017 (fristen er efterfølgende forlænget til fredag d. 8. september 2017).

Sidst opdateret: 21. juli 2023