Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 4. december 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Vidensmiljøer, vidensorganisationer og kommuner kan søge om midler fra puljen.

Formål

Puljen har til formål at understøtte alle elevers deltagelse i undervisningen i idræt i grundskolen. Målet er at støtte udvikling af inspirationsmateriale og redskaber til, hvordan den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen kan sikre, at børn og unge med fysiske og psykiske handicap og særlige behov kan deltage i undervisningen og aflægge prøve ved afslutningen af 9. klasse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges om midler til:

  • Udvikling af inspirations- og vejledningsmateriale til, hvordan børn med forskellige fysiske og psykiske handicap kan deltage i idræt og aflægge prøve i faget. Materialet skal omfatte inspiration til den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen og valg af for eksempel redskaber og hjælpemidler.
  • Udviklingsprojekter i kommuner og skoler med henblik på udvikling af praksis og gode eksempler til udvikling af redskaber, forløb, samarbejdsmodeller eller lignende, der kan understøtte inkluderende læringsmiljøer og styrke alle elevers deltagelsesmuligheder i idræt og bevægelse og aflæggelse af folkeskolens prøver.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 1,9 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 4. december 2018, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Ulla Skall, telefon 3395 4812, e-mail ulla.skall@uvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023