Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 31. august 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i den indholdsmæssige del af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9:

  • Tønder Kommune
  • Vesthimmerlands Kommune
  • Odsherred Kommune

Rammeforsøget slutter i 2022/23. Kommunerne har haft mulighed for at søge om deltagelse i den indholdsmæssige del af rammeforsøget i henholdsvis 2019 og 2020

Formål 

I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse (en erhvervsskole).

Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Nærværende udmelding vedrører skoleåret 2022/23.

Hvad kan der søges tilskud til

Kommuner, der er godkendt til at deltage i rammeforsøget, kan ansøge om et tilskud, der helt eller delvist dækker kommunens udgifter til køb af undervisning på en erhvervsskole i skoleåret 2022/23.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (skoleåret 2022/23)” indeholder information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for behandling af ansøgningen.

Vejledningen og ansøgningsskemaet, som skal anvendes til ansøgningen, findes under ”Ansøgningsmateriale” nederst på siden.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 3,5 millioner kroner i 2022 til understøttelse af rammeforsøget.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 31. august 2022 klokken 13.00. Bemærk, at det kun er kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i rammeforsøget, som kan søge om tilskud fra puljen i skoleåret 2022/23.

Sidst opdateret: 21. juli 2023