Hop til indhold

 

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 31. august 2021, og puljen kan derfor ikke længere søges. 

 

Hvem kan søge

Kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i den indholdsmæssige del af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9: 

  • Tønder Kommune
  • Vesthimmerlands Kommune
  • Odsherred Kommune

Rammeforsøget gennemføres over en fireårig forsøgsperiode med start i skoleåret 2019/20 og slut i 2022/23. Kommunerne har haft mulighed for at søge om deltagelse i den indholdsmæssige del af rammeforsøget i henholdsvis 2019 og 2020.

Formål

I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse (en erhvervsskole).

Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Målgruppen for forsøget er således unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen.

Nærværende udmelding vedrører skoleåret 2021/22.

Hvad kan der søges tilskud til

Kommuner, der er godkendt til at deltage i rammeforsøget, kan ansøge om et tilskud, der helt eller delvist dækker kommunens udgifter til køb af undervisning på en erhvervsskole i skoleåret 2021/22.

Hvordan søges der om tilskud

”Vejledning om pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (skoleåret 2021/22)” indeholder information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for behandling af ansøgningen. 

Vejledningen og ansøgningsskemaet, som skal anvendes til ansøgningen, findes under ”Ansøgningsmateriale” nederst på siden.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 4,0 millioner kroner i 2021 til understøttelse af rammeforsøget. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 31. august 2021 klokken 13.00. Bemærk, at det kun er kommuner, der af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet godkendt til at deltage i rammeforsøget, som kan søge om tilskud fra puljen i skoleåret 2021/22.  

Sidst opdateret: 21. juli 2023