Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 16. november 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), grundskoler, offentlige og private organisationer samt andre aktører indenfor vejledningsområdet kan søge om midler fra puljen.

Folkeskoler skal ansøge gennem kommunen.

Formål

Puljen skal understøtte opbygning og udvikling af beredskab hos vejledere og undervisere, der er involveret i arbejdet med studievalgsportfolio i udskolingen/overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Puljen har til sigte:

  • At kvalificere og styrke elevernes arbejde med studievalgsportfolio på en måde, der kan bidrage til at øge udbyttet af de forskellige undervisnings- og vejledningsaktiviteter, som indgår i udskolingen – blandt andet introduktionskurser, brobygning, erhvervspraktik, undervisning i uddannelse og job m.m.
  • At udvikle praksisnær viden og erfaring omkring arbejdet med at understøtte elevernes portfolio-skrivning og kobling til de ovenfor nævnte aktiviteter, gennem inddragelse af elever i udskolingen i udvikling og/eller afprøvning af lokale indsatser i forhold til at opleve et reelt udbytte af at arbejde med studievalgsportfolio ved ovennævnte aktiviteter.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljens midler dækker udgifter til udvikling af modeller og metoder mv., som kan understøtte og styrke arbejdet med studievalgsportfolio. Der gives tilskud til delvis frikøb af fagpersonale og tilskud til køb af ydelser fra andre medvirkende i projektet. Midlerne kan ligeledes anvendes til produktion af de materialer, der udvikles i projektet for eksempel video, vejledningsmateriale m.m.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ” Vejledning om pulje til udvikling af praksis for studievalgsportfolio” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 3,5 millioner kroner til puljen. Det ansøgte beløb skal være minimum 100.000 kroner.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 16. november 2017 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 30. juni 2020