Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 12. december 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner (skoler og eventuelle samarbejdspartnere skal søge gennem kommunen).

Formål

Puljen støtter følgende formål:

  • Udvikling af digitale materialer, redskaber og undervisningsforløb, som styrker børn og unges kendskab til mad med et lærende element.
  • Maddannelse og madkultur som en del af folkeskolens undervisning i faget madkundskab og den varierede skoledag, herunder for eksempel den åbne skole eller udeskole. Samarbejder mellem skoler og eksterne læringsmiljøer kan endvidere omfatte skolehaver, naturskoler og private aktører med fokus på udekøkkeners potentiale i forhold til elevernes læring og dannelse i forbindelse med madlavning.
  • Mad som en del af elevens alsidige udvikling, for eksempel læringsprocesser der bidrager til forståelse af mad som en nydelse, ressource og nødvendighed, der både kræver tilegnelse af viden og udøvelse af praktiske færdigheder, og opmærksomhed på at mad også er et valg, som fordrer nogle overvejelser om ernæring, sundhed, dyrevelfærd og produktion mv.
  • Betydningen af madvaner. En betragtelig andel af de danske skoleelever springer måltider over, hvilket kan betyde manglende energi til dagens aktiviteter og usunde mellemmåltider.
  • Styrkelse af kendskabet til lokale råvarer, dyrkningsmuligheder, konventionelt landbrug versus økologisk landbrug og erfaringer med selv at dyrke og høste afgrøder kan give elever en øget forståelse for det særlige ved det nordiske køkken og derved skabe en forståelse for vores madtraditioner igennem tiden.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljens midler dækker udgifter til gennemførelse af aktiviteter og udvikling af redskaber, materialer, forløb, der lever op til puljens formål.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til styrkelse af maddannelsen i folkeskolen” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 10 millioner kroner til puljen. Det ansøgte beløb skal være minimum 100.000 kroner. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 12. december 2017 klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

 

Sidst opdateret: 21. juli 2023