Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud gives til kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle.

Formål

For en del børn og unge samt for udsatte grupper har situationen under COVID-19-krisen været vanskelig. Mange har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og pauser fra hjemmet. I aftalen afsættes 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i 2020 i hver af landets 98 kommuner.

Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

  1. De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.
  2. De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer, der fokuserer på kultur-, idræts- og fritidsliv. Sommeraktivitetsforløb kan bestå af:

  1. Undervisningsaktiviteter
  2. Opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
  3. Nye kommunale tilbud, der kombinerer aktiviteternes todelte formål
  4. Tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb for børn og unge i skolernes sommerferie 2020, samt i direkte forlængelse af den, for eksempel som skolestartsforløb.

Midler til fordeling

Midler til fordeling udgør i alt 200 millioner kroner.

Hvem kan deltage?

Tilskud gives til kommuner efter objektive kriterier.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Sidst opdateret: 21. juli 2023