Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 1. december 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvad er formålet med puljen?

Skoler (folkeskoler via kommuner eller frie grundskoler) kan melde sig til at gennemføre mestringsforløb for 0. -3. klasser i indskolingen. Ambitionen er at opnå mere viden om tilgange til tidlig inklusion i grundskolen ved hjælp af forbedring af elevernes mestring. Målet er, at det skal give skolerne et tilbud til deres klasser med elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk.

Hvad ydes der tilskud til?

Undervisningsministeriet finansierer de forventede udgifter til skolernes deltagelse i satspuljeprojektet med et på forhånd fastsat tilskud.

Hvem kan deltage?

Folkeskoler via kommuner og frie grundskoler inviteres til at deltage i første runde af forsøget, som gennemføres i skoleåret 2018/2019, med op til to hele årgange i indskolingen. Målgruppen for mestringsforløbet er 0.-3. klasser, der har mindst to elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

Hvor mange midler er der til fordeling?

Midler til fordeling i 2017 udgør i alt 8,9 millioner kroner.

Hvordan gennemføres tilmelding?

Læs ”Vejledning om standardiseret forsøg med Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019” for at få alle nødvendige oplysninger forud for tilmelding.

Folkeskoler tilmelder sig via kommuner og frie grundskoler tilmelder sig direkte.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Tilmeldingsfristen er fredag den 1. december 2017.

 

Sidst opdateret: 21. juli 2023