Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Udvalgte folkeskoler fordelt over hele landet er inviteret til at deltage i pulje til fagligt løft af de svageste elever. Fristen for tilmelding udløb den 19. maj 2017.

Formål

Puljen har til formål at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang i folkeskolen.

Puljen er udmøntet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 117 af 21/02/2018 om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen. Til deltagende skoler udbetales et præmiebeløb, hvis betingelserne for reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik, opfyldes.

Til puljen er knyttet et inspirationsprogram med specifikt fokus på at understøtte skolerne i deres arbejde med at igangsætte indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen.

Midler til fordeling

Puljen udgør 500 millioner kroner og udmøntes i perioden 2017-2020. Afhængig af antallet af elever i 9. klasse i de enkelte skoleår kan hver skole i hvert år opnå en præmie på 1,3, 1,4 eller 1,5 millioner kroner. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år reducere andelen af elever, der ikke opnår mindst 4 i karaktergennemsnit i hvert af fagene dansk og matematik, med fem procentpoint.

Hvem kan deltage?

Undervisningsministeriet har inviteret 124 folkeskoler til at deltage i forsøget. 104 folkeskoler har taget imod invitationen. 

Henvendelser om tilskuddet

Eventuelle spørgsmål om inspirationsprogrammet og puljen til løft af fagligt svage elever kan rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 3392 5469 eller ved mail til akvcuk@stukuvm.dk.

Siden er opdateret med "Resultatliste for skolepuljen 2018 og 2019 (pdf)" den 18. februar 2020.

Sidst opdateret: 23. januar 2023