Hop til indhold

Hvad er formålet med puljen?

Med Aftale om et fagligt løft af folkeskolen (pdf) som regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik i juni 2013 blev der afsat en pulje på 60 millioner kroner til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for kommunale skoleledere og forvaltningschefer.

Undervisningsministeriet har efter dialog med KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen besluttet, at de resterende midler i puljen særligt skal understøtte kompetenceudvikling af nye ledere og mellemledere i folkeskolen.

Hvad ydes tilskud til?

Ministeriet finansierer udgifter til kompetenceudviklingsforløbene skal styrke de nye lederes kompetencer i forhold til at arbejde med udgangspunkt i pædagogisk ledelse.

Hvem modtager tilskud?

Kommuner.

Sidst opdateret: 21. juli 2023