Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. marts 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Kommuner.

Formål

Puljens formål er at yde en ekstra støtte til de kommuner, hvor folkeskolerne oplever de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion. Puljen giver mulighed for at yde en indsats, der er målrettet lærere og pædagoger direkte i undervisningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges midler til frikøb af specialpædagogiske lærerressourcer fx lærere i specialskoler og specialklasser i forbindelse med behovet for rådgivning og sparring fra ressourcepersoner om den pædagogiske indsats for at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn lærer og trives.

Hvordan søger jeg?

Læs "Vejledning om pulje til inklusion 2017" for at få oplysning om krav og betingelser til ansøgningen, vilkår for ansøgning og tilskud, vurderingskriterier for ansøgningen samt retningslinjer for budget og projektbeskrivelse. Vejledningen findes under "Læs mere", hvor I også finder de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Puljen for 2017 udgør 25,4 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er torsdag den 30. marts 2017 kl. 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Information til tilskudsmodtagere

Understøttende aktiviteter

Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps tilbyder de kommuner, der får tilskud fra puljen, en række understøttende aktiviteter, der omfatter et opstarts -, et midtvejs- og et afsluttende seminar. Alle seminarer er bygget op om vidensinput i form af oplæg eller workshops, samt videndeling mellem de deltagende projekter. Derudover tilbyder læringskonsulenterne videosparring til hvert enkelt projekt ift. til de udfordringer og problemstillinger der fylder mest i forløbet. Der er endvidere mulighed for at indgå i netværk og partnerskaber med andre kommuner i samarbejde med ministeriets læringskonsulenter.

Opstartsseminar for kommuner, der ikke har fået tilskud af puljen tidligere eller nye projekter i kommuner, der tidligere har fået tilskud, blev afholdt onsdag den 31. maj 2017. Seminar for kommuner, der tidligere har modtaget tilskud, finder sted den 28. september 2017.

Se oversigten over understøttende aktiviteter (pdf)

Find inspiration til co-teaching

Her kan du finde materiale fra små praksisnære videoer og praksisfortællinger til evalueringer og forsknings- og vidensoversigter. Materialet er både tænkt som inspiration til kommuner, der skal til at starte projekter op under inklusionspuljen og til andre kommuner, der er nysgerrige på co-teaching.

Case 1: Co-teaching med børn som sparringspartnere

Greve Kommune deler i denne film en række praksisnære erfaringer med både co-teaching og specialpædagogiske redskaber fra deres deltagelse i inklusionspuljen.

Video om Co-teaching
Password: greve123

Case 2: ”Inklusion i børnehøjde” – hvad sker der, når vi sætter ekstra fokus på det, vi allerede gør godt?

Greve Kommune har deltaget i forskningsprojektet ”Inklusion i børnehøjde”. Projektet har taget udgangspunkt i en 4. klasse med mange problemer, uro og larm. Lærerne har fået hjælp til at få øje på og skrue op for de gode ting, der sker i undervisningen og i klassen – frem for at have fokus på alt det, der ikke fungerer. Det er nu med få praksisnære redskaber lykkedes at vende stemningen og arbejdskulturen i klassen.

Video om inklusion i børnehøjde

Case 3: Inspirationsmateriale: ”Special- og almenpædagogisk samarbejde om inklusion”

Inspirationsmaterialet kobler forskningen på det special- og almenpædagogiske område til konkrete indsatser i de kommuner, der har modtaget midler fra inklusionspuljen. Materialet består af videointerviews, forskningsoverblik, praksiseksempler og arbejdsspørgsmål om samarbejde om inklusion i folkeskolen.

Læs materialet

Case 4: Praksisfortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion

Inklusionsvejledere, lærere og pædagoger deler i en digital erfaringsopsamling deres erfaringer med at understøtte inkluderende læringsmiljøer. Erfaringsopsamlingen består af små filmatiserede praksisfortællinger, hvor praktikere giver eksempler på, hvornår inklusionsarbejdet er lykkedes. Forskere, skoleledere og kommunale konsulenter, reflekterer efterfølgende over, hvad de finder særligt interessant i fortællingerne. Praksisfortællingerne er et resultat af arbejdet under inklusionspuljen. 

Case 5: Rapport ”Forskning og viden om ressourcepersoner og teamsamarbejde”

I denne rapport giver en arbejdsgruppe af førende forskere og videnspersoner inden for teamsamarbejde og ressourcepersoner, et samlet et overblik over eksisterende dansk og international forskning og viden om ressourcepersoner og teamsamarbejde.

Læs rapporten

Case 6: Evaluering af inklusionspuljeprojekt

Haderslev Kommune har deltaget i inklusionspuljen. Kommunen har i den sammenhæng arbejdet målrettet for at flere elever oplever sig kvalitativt inkluderet – både personligt, socialt og fagligt. Indsatsen er blevet evalueret efter at have været i gang i et års tid. Evalueringen giver et billede af, hvordan det er gået med at nå de mål, kommunen har sat og hvor der er læring at hente til det fremadrettede arbejde.

Du kan også finde mere information om arbejdet med inklusion på ministeriets temaside om inklusion.

Afrapportering for tilskud

Krav til afrapportering fremgår af bevillingsbrevet. Du kan finde mere information på siden om puljeregnskab.

Sidst opdateret: 21. juli 2023