Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 29. januar 2016, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Der er på finansloven afsat en pulje på 25 millioner kroner årligt i 2015-2017 til at styrke indsatsen for øget inklusion i folkeskolen. Puljen giver mulighed for at yde en indsats for lærere og pædagoger, der har de største udfordringer i forbindelse med undervisningen af elever med særlige behov.

Hvem kan søge?

Kommuner kan søge om tilskud.

Tilskud ydes til aktiviteter i skoleåret 2016/2017. Kommuner, der har modtaget tilskud fra puljen til inklusion i skoleåret 2015/2016, har mulighed for at søge om forlængelse af de igangværende projekter.

Formål

Målet med puljen er at kunne yde en ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion. Puljen giver mulighed for at yde en indsats, der er målrettet lærere og pædagoger direkte i undervisningen. 

Det kan for eksempel være gennem arbejdet med undervisningsdifferentiering og undervisningsmetoder, der matcher ressourcerne i elevgruppen og de konkrete udfordringer, der er i forbindelse med at tilrettelægge og implementere en inkluderende undervisning for eleverne, herunder i forhold til at inkludere elever, der kommer fra en specialskole eller en specialklasse.

Målgruppe

Lærere og pædagoger kan få rådgivning og sparring fra lærere og pædagoger i specialskoler og specialklasser eller andre ressourcepersoner til at udvikle et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn lærer og trives.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljen kan dække udgifter til frikøb af specialpædagogiske lærerressourcer fx lærere i specialskoler og specialklasser i forbindelse med behovet for rådgivning og sparring fra ressourcepersoner om den pædagogiske indsats for at styrke børnefællesskabet og skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn lærer og trives. 

Frikøb af specialpædagogiske lærerressourcer skal indgå i en samlet plan eller projekt.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsmateriale bliver tilgængeligt i uge 1, 2016.

Ansøgningen skal indeholde et bilag med beskrivelse af projektet (ansøgningsskema til pulje til inklusion) og et samlet budget for den ekstra indsats.

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. 

Har kommunen tidligere søgt, kan samme brugernavn og adgangskode anvendes som ved sidste ansøgningsrunde. 

Nye ansøgere får et brugernavn og adgangskode ved at skrive en e-mail til Puljesekretariatet (puljefou@uvm.dk).

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives. 

Den underskrevne og indscannede kopi af den elektroniske ansøgning samt ansøgningsskema til pulje til inklusion og budget mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal ”Pulje til inklusion 2016” + blanketnummer fremgå. 

Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.

Midler til fordeling

Puljen for 2016 udgør 25 millioner kroner.

Tilskud ydes på minimum 1,1 millioner kroner, svarende til frikøb af to lærerårsværk samt 10 procent til dækning af administration og deltagelse i understøttende seminarer.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgning er fredag den 29. januar 2016.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

 

Puljesekretariatet

Kontakt puljesekretariatet på telefon eller e-mail:
puljefou@uvm.dk
Tlf. 3392 6514
Sidst opdateret: 15. oktober 2021