Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 17. november 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Puljen kan ansøges af organisationer, der enten selv har eller indgå samarbejde med andre aktører, som har:

  • viden om og erfaring med at arbejde med anbragte og/eller udsatte børns og unges læring og trivsel
  • viden om og erfaring med aktiviteter, der kan være fremmende for elevernes motivation i undervisningen, fx eksterne undervisningsmiljøer, kulturtilbud eller bevægelse.

Formål 

Børne- og Undervisningsministeriets rapport Styrkelse af specialundervisningen på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder – Afrapportering fra den tværministerielle arbejdsgruppe (uvm.dk) af maj 2021 viser blandt andet, at nogle interne skoler ikke tilbyder et tilstrækkeligt motiverende og varieret undervisningsmiljø. Det er i stedet isolerede undervisningsmiljøer, som ikke har fulgt den pædagogiske udvikling i folkeskolen.

For at skabe en hurtig forbedring, så eleverne på de interne skoler oplever en mere varieret og motiverende undervisning, er der med initiativ 9 i aftalen afsat midler perioden 2022-2025 til særlige indsatser for en mere varieret og motiverende undervisning for elever på interne skoler.

Puljen udmøntes, som tilskud til ét samlet projekt, hvori der skal gennemføres aktiviteter målrettet elever på interne skoler frem til 2025. Aktiviteterne skal sikre, at eleverne oplever en mere varieret og motiverende undervisning gennem for eksempel:

  • undervisning i eksterne undervisningsmiljøer (f.eks. museer, naturcentre eller kursuscentre)
  • kulturtilbud (f.eks. biblioteks-, musik-, museums- eller teatertilbud eller tiltag på de interne skoler, der letter adgangen til fx litteratur, kunst og musik) eller
  • bevægelse (f.eks. idrætstilbud eller udendørsaktiviteter).

Hvad kan der søges tilskud til

Midlerne fra puljen skal anvendes til udvikling og gennemførsel af aktiviteter målrettet elever på interne skoler med henblik på, at eleverne oplever en mere varieret og motiverende undervisning.

Hvordan søges der om tilskud

Læs "Vejledning om pulje til indsatser for en mere varieret og motiverende undervisning for elever på interne skoler" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under "Ansøgningsmateriale", hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 5,6 millioner kroner i puljen fordelt med 0,97 millioner kroner i 2022, 1,91 millioner kroner i 2023, 1,91 millioner kroner i 2024 og 0,81 millioner kroner i 2025.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 17. november 2022, klokken 13.00.

Sidst opdateret: 21. juli 2023