Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. november 2015, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har åbnet for ansøgninger til DM i fagene.

Hvem kan søge?

Organisationer, for eksempel interesseorganisationer og faglige foreninger, private virksomheder, kommuner samt uddannelses- og vidensinstitutioner. Det er muligt, at flere søger sammen.

Formål

Puljen har til formål, at:
  • afholde lokale, regionale og nationale konkurrencer i alle folkeskolens fag med afsæt i Fælles Mål
  • demonstrere varierede læringsformer og kobling mellem teori og praksis.
  • Give elever mulighed for at vise deres talenter og konkurrere i fagene på flere klassetrin.

Målgruppe

Der kan søges om afholdelse af konkurrencer i indskolingen, mellemtrinnet og/eller udskolingen.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til forsøgs- og udviklingsprojekter, der falder inden for puljens formål. Se de vejledende puljekriterier.

Hvordan søger jeg?

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Skemaet ligger på indberetninger.uvm.dk. Skemaet hedder ”245 Ansøgning om Forsøgs- og Udviklingsmidler – DM i fagene”

Har I tidligere søgt om puljemidler, kan I anvende det samme brugernavn og password. Nye ansøgere kan rekvirere brugernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk.

Når ansøgningen er indtastet og afsendt elektronisk, printes denne og underskrives. Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen, budget og andre bilag mailes til puljefou@uvm.dk. Af emnefeltet skal FAG + blanketnummer fremgå.

Tre betingelser skal være opfyldt:

  • Ansøgningsskemaet skal være dateret og underskrevet af ledelsen – eller den person, der er bemyndiget af ledelsen til at underskrive ansøgninger.
  • Ansøgningsskemaet skal være vedlagt en detaljeret projektplan (maks. 4000 ord), inklusiv budget. Projektplanen vedhæftes som et særskilt dokument i det elektroniske ansøgningsskema.
  • Ansøgningsfristen, som er den 30. november 2015, skal overholdes. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen vil ikke blive behandlet.

Midler til fordeling

Puljen har 10 millioner kroner til fordeling.

Sidst opdateret: 15. oktober 2021