Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. februar 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Anvendelse af digitale læremidler i undervisningen kan bidrage til mere varierede undervisningsformer og blandt andet styrke undervisningsdifferentiering. Derfor er der som led i indsatsen for it i folkeskolen afsat en pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler. Formålet med puljen er at stimulere efterspørgslen efter digitale læremidler, så der udvikles flere læremidler af høj kvalitet. I 2017 udmøntes 45 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler.

Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor alle kommuner får adgang til en andel af de midler, der er afsat i det pågældende år. Andelen er beregnet på baggrund af antallet af elever i kommunens skoler. Puljemidlerne for 2017 kan anvendes til indkøb af tilskudsberettigede digitale læremidler foretaget mellem den 1. januar 2017 og den 31. december 2017.

Kommunerne får udbetalt tilskud på baggrund af dokumentation for deres køb af tilskudsberettigede digitale læremidler. Kommunerne kan indberette indkøb foretaget i 2017 via det elektroniske indberetningssystem fra den 1. maj 2017 til den 9. februar 2018.

I vejledningerne herunder kan kommuner og producenter læse mere om tildelingskriterierne for 2017.

Puljen til digitale læremidler er en del af indsatsen for it i folkeskolen.

Vejledning og tildelingskriterier 2017
Sidst opdateret: 14. februar 2024