Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 24. november 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

  • Kommuner
  • Foreninger, som repræsenterer folkeskolens parter (elever, forældre, skolebestyrelser, pædagogisk personale, ledere, forvaltninger og kommunalbestyrelser)
  • Foreninger, som repræsenterer de frie grundskoler, frie fagskoler og efterskoler (elever, forældre, skolebestyrelser, pædagogisk personale og ledere)
  • Organisationer, der repræsenterer børn og unge med handicap

Formål 

Puljen har til formål at styrke grundskolens inkluderende læringsmiljøer ved dels at styrke forståelsen for elever med særlige behov, dels at give børn og unge viden om, hvad handicap er.

Formålet skal indfries gennem følgende indsatsområder:

  • Udvikling af redskaber og inspirationsmaterialer om, hvordan elever i grundskolen kan møde handicap som tema i undervisningen blandt andet gennem mødet med børn, unge og voksne med handicap.
  • Udvikling af redskaber, forløb og samarbejdsmodeller eller lignende, der kan understøtte inkluderende læringsmiljøer ved at styrke elevernes forståelse for elever med særlige behov.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljens midler dækker udgifter til udvikling af redskaber, materialer, forløb og samarbejdsmodeller, der lever op til puljens formål.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje om børn og handicap i grundskolen” om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen.

Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 1,9 millioner kroner til puljen. Der ydes ikke tilskud under 100.000 kroner.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 23. november 2017 kl. 12.00. (fristen er efterfølgende forlænget til fredag den 24. november 2017 klokken 14.00).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Ulla Skall, ulla.skall@uvm.dk.

Sidst opdateret: 2. september 2022