Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. december 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Kommuner kan søge om midler fra præmieordningen.

Formål

Formålet med præmieordningen er at understøtte, at flere kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse i henhold til § 22, stk. 1, nr. 6 i lov om folkeskoler.

Præmien ydes som en kompensation for det arbejde, der er medgået til at udrede, afsøge og forhandle en ny driftsoverenskomst mellem en kommune og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.

Præmieordningen omfatter alene nye driftsoverenskomster indgået den 1. januar 2019 eller senere, og som indebærer, at mere end 50 procent af kommunens 10. klasseaktivitet for første gang overgår fra kommunale institutioner til en eller flere institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

Hvordan søges der om præmien

Læs ”Vejledning om præmieordning til understøttelse af 10. klasse på EUD – 2021 (pdf)” for information om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og udbetaling af præmier. Under ”Ansøgningsmateriale”, kan I finde det ansøgningsskema, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i 2021 afsat 12 millioner kroner til udbetaling af præmier fra præmieordningen.

Ansøgningsfrist

Løbende (dog senest 9. december 2021, for at ansøgningen kan nå at blive behandlet i 2021).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ansøgningen eller administrationen af præmieordningen skal ske til puljesekretariatet.

Fordeling af tilskuddet

Fordeling af tilskuddet (pdf)

Sidst opdateret: 21. juli 2023