Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. marts 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Kommuner, enkeltvis eller flere kommuner i samarbejde.

Formål

Indsatser, som udvikles og afprøves i forsøgsrammen, har til formål at sikre gode praktikforløb og forventes at bidrage til 1) at fastholde og øge elevernes motivation for og lyst til læring og 2) at elever i målgruppen får interesse for en erhvervsuddannelse eller eventuelt anden ungdomsuddannelse.

Hvad kan der søges tilskud til

Kommuner kan søge om midler til udvikling og afprøvning af indsatser, som ligger inden for forsøgs-rammens formål. Dette kunne eksempelvis være:

  • Forsøg med få, ugentlige timers erhvervspraktik fordelt over flere uger/måneder
  • Opsøgende arbejde med henblik på at etablere fleksible erhvervspraktikpladser
  • Forsøg med erhvervspraktik som motivationsfaktor for fastholdelse af elevernes lyst til at gå i skole
  • Forsøg med erhvervspraktik med henblik på at skabe interesse for erhvervsuddannelser hos elever
  • Pædagogiske forsøg, der skaber sammenhæng mellem den fleksible erhvervspraktik og undervisningen i skolen
  • Etablering af netværk mellem praktikvirksomheder, kommuner og skoler, der understøtter oprettelse af erhvervspraktikpladser.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om forsøgsramme til fleksibel erhvervspraktik m.v. i folkeskolen” (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes også under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 4,0 millioner kroner til fordeling i forsøgsrammen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 28. februar 2020, klokken 13.00.

(Fristen er efterfølgende forlænget til onsdag den 25. marts 2020, klokken 13.00)

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet. 

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:
Karina Nicolaisen, e-mail, tlf. 3392 5108 

Sidst opdateret: 21. juli 2023