Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 6. april 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan deltage?

Kommuner kan tilmelde folkeskoler, der forventes at have mindst fem elever med svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2018/19. 

Skoler, der deltog i forsøgsprogrammet i skoleårene 2016/17 og 2017/18, er velkomne til at tilmelde sig spredningsfasen i skoleåret 2018/19.

Formål

Indsatsen Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange er blevet afprøvet på 29 skoler i skoleårene 2016/17 og 2017/18. De foreløbige resultater viser, at indsatsen især er virksom for socioøkonomisk svage elever i forhold til danskområdet afkodning. De deltagende skoler har udtrykt begejstring for indsatsen, hvilket i høj grad skyldes materialets kvalitet, der ifølge underviserne kræver minimal forberedelse. Desuden fremhæves det, at både fagligt svage og stærke elever har glæde af indsatsen i forhold til læseevner og tekstforståelse. 

I skoleåret 2018/19 er programmet tilrettelagt således, at alle skoler tilbydes at indgå som både indsats- og sammenligningsskole. Indsatsen gennemføres som makkerlæsning, hvor elever i 7. og 8. klasse agerer læsemakker for elever i 3. og 5. klasse i par. Makkerparrene sammensættes under hensyntagen til læseniveau.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Kommuner kan modtage tilskud til dækning af udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget. Tilskuddet udgør et på forhånd fastsat beløb, der afhænger af, om klassen er indsatsklasse eller en sammenligningsklasse.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Læs ”Vejledning om forsøg med Styrket faglighed blandt udsatte børn i skoleåret 2018/19” for oplysning om tilmelding, krav og vilkår samt tilskud mv. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde link til tilmeldingsskemaet. 

Midler til fordeling

Puljen for 2018 udgør 2,4 millioner kroner. De deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud.

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding er fredag den 6. april 2018.

Har du spørgsmål?

Ved tekniske spørgsmål, for eksempel vedrørende tilmeldingsskemaet, kan henvendelse rettes til Rambøll per e-mail til e-mail skemasupport@ramboll.com eller per telefon til 5161 8080.

Har I yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet, kan I kontakte Rambøll på e-mail majl@ramboll.com

Sidst opdateret: 21. juli 2023