Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Obs: Et repræsentativt udsnit af folkeskoler er blevet inviteret til at deltage i forsøget. Fristen for tilmelding udløb den 24. maj 2017.

Hvad er formålet med puljen?

Det er et af de centrale mål i folkeskoleaftalen, at elevernes trivsel skal styrkes, og den nationale trivselsmåling blev derfor tidligere i år gennemført for tredje gang. Ny forskning peger imidlertid på, at en supplering af den nuværende spørgeramme i trivselsmålingen kan give bedre mulighed for at identificere vigtige aspekter af elevernes trivsel, herunder aspekter som har betydning for eleverne på længere sigt.

Formålet med forsøget med en justeret spørgeramme er at skabe viden om, hvordan lærere og pædagoger vurderer en justeret spørgeramme til trivselsmåling, herunder om de oplever, at de får bedre informationer om elevernes trivsel, og hvordan resultaterne fra trivselsmålingen bedst omsættes til handlinger, som kan føre til bedre elevtrivsel.

Hvad ydes der tilskud til?

Ministeriet finansierer udgifter til deltagelse i forsøget på de inviterede folkeskoler med et på forhånd fastsat tilskud på maksimalt 10.000 kroner.

Hvem kan deltage?

Undervisningsministeriet har inviteret et repræsentativt udsnit på 100 folkeskoler til at deltage i forsøget.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Tilmeldingsfristen er onsdag den 24. maj 2017.

Sidst opdateret: 21. juli 2023