Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Folkeskoler, der er interesseret i at deltage i forsøget med holddannelse i matematik i 5. klasse, kan ansøge om deltagelse gennem deres kommune.

Formål

Formålet er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med holddannelse i undervisningen i matematik i 5. klasse med en ekstra matematik-lærerressource, hvor den enkelte klasse opdeles i to mindre hold. Hypotesen er, at mindre hold og den ekstra lærerressource kan bidrage til at skabe bedre rammer for varieret undervisning og undervisningsdifferentiering med henblik på at øge elevernes faglige resultater, trivsel og motivation i matematik.

Hvad kan der søges tilskud til

Der ydes tilskud til skolernes deltagelse i forsøget efter en fastsat ramme.

Hvordan søges der om tilskud

Læs "Vejledning om forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse i folkeskolen" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2,0 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 25. november 2021, kl. 13.00.

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023