Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2021 og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Folkeskoler, der er interesseret i at deltage i forsøget med co-teaching i matematik i 5. klasse, kan ansøge om deltagelse gennem deres kommune. 

Formål 

Formålet er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med co-teaching i matematik i 5. klasse med en ekstra ressourceperson, der er lærer eller pædagog med specialpædagogiske kompetencer.

Hypotesen er, at co-teaching har potentiale til at understøtte undervisningsdifferentiering både for elever med særlige behov og for de øvrige elever i klassen. Co-teaching forventes således især at komme elever med særlige behov i almenundervisningen til gode, men også andre elever i klassen forventes at have gavn af flerfagligt samarbejde.

Hvad kan der søges tilskud til

Der ydes tilskud til skolernes deltagelse i forsøget efter en fastsat ramme.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om forsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse i folkeskolen” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 2,1 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 25. november 2021, kl. 13.00.

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023