Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 15. februar 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan deltage?

Kommuner kan tilmelde folkeskoler, der forventer at have mindst fem elever med svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2017/2018.

Formål

Den skolerettede del af forsøgsprogrammet har til formål at undersøge effekten af to indsatser, der retter sig mod henholdsvis læsning og matematik. For det første tilbydes såkaldt makkerlæsning, hvor ældre elever fungerer som læsemakkere for yngre elever. Hver elev får en fast læsemakker i en afgrænset periode, udvalgt under hensyntagen til læseniveau, interesser, personlighed og eventuelt særlige behov, og der bruges tilpassede, motiverende og aldersvarende læsematerialer. For det andet tilbydes en tutorordning for elever, der har udfordringer i matematik. Tutoren er en lærer- eller pædagogstuderende, og den supplerende støtte foregår i mindre grupper af op til fem elever med nogenlunde samme faglige niveau.

Hvad kan der ydes tilskud til?

Kommuner kompenseres for alle de udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget. Det gælder udgifter til opkvalificering af de involverede lærere, ansættelse af tutorer samt yderligere arbejdsopgaver for skolens personale. Udgifter forbundet med administration af tilskuddet finansieres af kommunen selv.

Hvordan tilmelder jeg?

Læs pjecen ”Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen. En invitation til deltagelse i nyt læringsforløb målrettet udsatte børn på 3. og 5. årgang” for at få information om tilmelding og kompensationen for deltagelse.

Midler til fordeling

Puljen for 2017 udgør 4,7 millioner kroner. De deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud.

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding er onsdag den 15. februar 2017.

Har du spørgsmål?

Har I tekniske spørgsmål – for eksempel vedrørende tilmeldingsskemaet - så kan du sende en mail til skemasupport@ramboll.com eller ringe til Rambøll på telefon 5161 8080.

Har I yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet, kan I kontakte Rambøll på e-mail mgn@ramboll.com.

Tilmeldingsmateriale

Pjece om satspuljeprojektet (pdf)

Tilmelding til satspuljeprojektet (survey-xact.dk)

Notat om tilmelding til satspuljeprojekt (pdf) 

Sidst opdateret: 21. juli 2023