Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 18. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Udbydere af erhvervsuddannelser samt udbydere af digitale undervisningsmaterialer, eksempelvis forlag, kan søge om midler fra puljen. 

Udbydere af digitale undervisningsmaterialer, som ikke udbyder erhvervsuddannelser, kan kun søge sammen med én eller flere udbydere af erhvervsuddannelser, hvor disse angives som medansøgere. Udbydere af erhvervsuddannelser kan ansøge om midler selvstændigt.

Formål

Puljen understøtter udvikling af digitale undervisningsmaterialer, som motiverer og realiserer erhvervsuddannelsernes digitale ambitioner og er med til at udvikle undervisningen, så alle elever udfordres, motiveres og trives på deres uddannelse. Puljen støtter udvikling af didaktiske digitale og interaktive undervisningsmaterialer, som er udviklet specifikt med henblik på at understøtte bestemte læringsprocesser. Didaktiske digitale undervisningsmidler skal bestå af relevant fagligt indhold og en didaktisk anvisning af, hvordan der arbejdes med indholdet.

Puljen støtter både udvikling af helt nye materialer samt videreudvikling af velfungerende eksisterende materialer, så de for eksempel tilpasses nye fag eller tilføjes nye elementer, funktioner eller andet.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer eller -forløb af høj kvalitet, som kan bruges i undervisning på erhvervsuddannelserne.

Hvordan søges der om tilskud 

Læs "Vejledning om pulje til udvikling af digitale og interaktive undervisningsmaterialer til erhvervsuddannelserne" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under Ansøgningsmateriale kan I finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling 

Der er i alt 4,5 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist 

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 18. november 2019 klokken 12.00. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Laura Skram Kielberg, tlf. 21 64 58 60, e-mail

Sidst opdateret: 21. juli 2023