Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 20. november 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Udbydere af erhvervsuddannelser.

Formål

Puljens formål er at bidrage til videreudvikling af den nuværende praksis for it-understøttet læring og at styrke erhvervsskolelæreres og -lederes digitale kompetencer i deres pædagogiske praksis i og uden for undervisningen.

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud fra puljen anvendes til udvikling og afprøvning af aktiviteter inden for følgende temaer:

  • Tema 1: Undervisningsdifferentiering.
  • Tema 2: Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje til styrkelse af digitale kompetencer” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 1,8 millioner kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 20. november 2018, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Katrine Merlach Lauritzen, telefon: 3392 5506, e-mail: katrine.merlach.lauritzen@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023