Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb d. 4. juni 2020 og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan deltage

Alle skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, kan søge om at deltage i program om karakterdannelse.

Formålet  

Programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne skal understøtte stærke dannelsesmiljøer omkring erhvervsuddannelserne ved at udvikle redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover. Programmet gennemføres i tre trin:

  • Trin 1: Forundersøgelse (2019-2020)
  • Trin 2: Udvikling og afprøvning af redskaber i samarbejde med cirka 20 erhvervsskoler (2020-2021)
  • Trin 3: Formidlings- og inspirationsmateriale (2021).

Nærværende pulje har til formål at understøtte udvikling og afprøvningen af redskaber (trin 2).

Hvad ydes der tilskud til

Tilskud fra puljen skal anvendes til frikøb af personale til deltagelse i programmet.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om pulje til program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne” om tilmeldingsproceduren, krav og vilkår for tilmelding og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af tilmeldingen. Vejledningen findes under ”Tilmeldingsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, der skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 2 millioner kroner til puljen.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af tilmeldinger er torsdag den 4. juni 2020 kl. 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Sigrid Hansen, på telefon 33 92 54 11 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023