Hop til indhold
Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. november 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Resultater

LIP-projektet er afsluttet ultimo 2019. Resultater mv. kan hentes på emu.dk.

Hvem kan søge?

Alle erhvervsskoler i Danmark inviteres til at deltage i projektet.

Formål

Puljen har til formål at støtte udviklingen i den enkelte skoles ledelsesgrundlag med udgangspunkt i skolens egen ledelsesudvikling. I LIP-projektet vil deltagende skoler selv skulle vælge, hvilke temaer inden for ledelse, de ønsker at arbejde med.

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • at udvikle og styrke den allerede igangværende ledelsesmæssige udvikling på skolerne
  • at skolerne modtager konkret ledelsesmæssig vejledning i projektperiode
  • at opnå relevant viden om fælles ledelsestemaer, blandt andet via fælles aktiviteter på tværs af skolerne
  • at arbejde med at bringe lederne til bedre at udnytte det ledelsesrum, der blev tilvejebragt med de nye arbejdstidsregler.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Midler til fordeling udgør i alt 6,5 millioner kroner. Der gives ikke tilsagn om tilskud på over 80.000 kroner per erhvervsskole.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 25. oktober 2017 klokken 12.00. (fristen er efterfølgende forlænget til tirsdag d. 14. november 2017 klokken 12.00).

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Spørgsmål om hvilke projekter, puljen kan finansiere, (formål, hvem er ansøgningsberettiget mv.) kan stilles til Stine Hesse, stine.hesse.hansen@stukuvm.dk eller Anja Otterstrøm, anja.otterstrom@stukuvm.dk

 

Sidst opdateret: 21. juli 2023