Hop til indhold

Hvem kan deltage?

Alle skoler, der udbyder erhvervsuddannelser, kan melde sig til at deltage i forsøgs- og udviklingsprogrammet.

Hvad er formålet med puljen?

Forsøgs- og udviklingsprogrammet gennemføres i to faser: Laboratoriefase og afprøvningsfase. Nærværende pulje har til formål at støtte erhvervsskolernes deltagelse i afprøvningsfasen af programmet. Skolerne skal her bidrage til videreudvikling og afprøvning af en række konkrete indsatser, som udvikles i laboratoriefasen.

Hvad ydes der tilskud til?

Tilskuddet dækker udgifter til frikøb af medarbejderressourcer, f.eks. undervisere, i forbindelse med afprøvning af indsatserne. Der kan maksimalt ydes tilskud på 65.000 kroner per indsats under et tema, som afprøves på skolen.

Hvordan gennemføres tilmelding?

Læs ”Vejledning om forsøgs- og udviklingsprogram udvikling og afprøvning af tiltag, som styrker praksis i forhold til hhv. bedømmelseskriterier og -kultur, hhv. talentspor og fag på højere niveauer på EUD (Afprøvningsfase)” om tilmeldingsproceduren, krav og vilkår for tilmelding og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af tilmeldingen. Vejledningen findes under ”Tilmeldingsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner, som skal anvendes. 

Midler til fordeling

Der er afsat 3 millioner kroner til puljen.

Tilmeldingsfrist

Frist for indsendelse af tilmeldinger er onsdag den 29. november 2017 klokken 12.00

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve tilmeldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Katrine Merlach Lauritzen, katrine.merlach.lauritzen@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 1. august 2022