Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 14. december 2017, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge?

Erhvervsskoler med flere, som er godkendt til at udbyde grundforløbets 1. del, kan søge om at deltage i forsøgs- og udviklingsprojektet. 

Formål:

Puljen har til formål at:

  • øge de unges kendskab til erhvervsfagenes historie og kultur
  • de unge får kendskab til fagets kultur ved at besøge institutioner i en anden region af Danmark, end den som erhvervsskolen er beliggende i
  • samle erfaringer med, hvordan dannelsesture til andre dele af landet kan bidrage til elevernes motivation, fastholdelse og fællesskabsfølelse, uddannelsesvalg og forståelse af fagets kultur og historie.

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud fra puljen anvendes til dannelsesrejser, hvor de unge kan opleve den fagkultur, som erhvervsuddannelserne hviler på. Rejsen skal give mulighed for at sætte fokus på den unges uddannelsesønske i et større perspektiv og skal understøtte den enkelte unges faglige dannelse. Rejsen giver desuden mulighed for socialt samvær i andre rammer end den daglige skolegang.

Hvordan søges der om tilskud?

Læs ”Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: ”Kend dit fag - en rejse i tid og værdier” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er afsat 5,0 millioner kroner til puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 12. december 2017 klokken 12.00 (fristen er efterfølgende forlænget til torsdag d. 14. december 2017 klokken 12.00).

Har du spørgsmål?

Indholdsmæssige spørgsmål om forsøgs- og udviklingsprojektet, kan stiles til:

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, e-mail: puljefou@uvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023