Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 10. marts 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Udbydere af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 

Formål

I forsøgsrammen udvikles og afprøves indsatser, der har til formål at sikre, at alle elever får en praktikplads, og at alle praktikpladser besættes gennem en koordinering af det praktikpladsopsøgende arbejde. Indsatserne vurderes efter, om der er tegn på, at de kan bidrage positivt til at tilvejebringe praktikpladser og til at fastholde elever i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet.

Hvad kan der søges tilskud til 

Der kan søges om midler til at oprette en fælles enhed eller indgå i et fast og struktureret samarbejde om en eller flere af nedenstående indsatser:

  • Fælles indsats i det praktikpladsopsøgende arbejde for at tilvejebringe og synliggøre praktikpladser og for at få flere arbejdsgivere til at synliggøre praktikpladser på praktikpladsen.dk.
  • Fælles systematisk kontakt til arbejdsgivere, for eksempel fælles aktiviteter hvor virksomheder og elever mødes, fælles monitorering af praktikpladssituationen, koordineret information til praktikpladsvirksomheder, netværk mellem praktikvirksomheder.
  • Understøtte matchning af elever og virksomheder indenfor større geografiske områder og systematisk opfølgning på, at eleverne får en praktikplads, og at arbejdsgiverne får besat deres praktikpladser. 
  • Fælles opfølgning for at fastholde eleverne i praktikforløbet, når praktikperioden er i gang.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om forsøgsramme til koordinering af praktikpladser på SOSU. 2. ansøgningsrunde” (pdf) om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes også under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 1,5 millioner kroner til forsøgsrammen i 2020. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 10. marts 2020, klokken 13.00. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til: Nina Lyng, telefon 2014 8253 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023