Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Fristen for tilmelding udløb den 8. september 2017.

Formål

I aftaleteksten er initiativet beskrevet således:

  • ”Virksomheder i landdistrikter kan have vanskeligt ved at tiltrække unge i praktik fra byerne og derved vanskeligt ved at skaffe nok kvalificeret faglært arbejdskraft. For at give virksomhederne bedre muligheder for at tiltrække elever i landdistrikter gives der mulighed for, at elever i virksomhedspraktik kan bo på kostafdelinger i tyndt befolkede områder med tilskud.”

Hvad kan der søges støtte til?

Udbetaling af tilskud til aktivitet vedrørende forsøget sker på grundlag af den enkelte delta-gerinstitutions indberetning af tilskudsberettiget kostafdelingsaktivitet. Der vil til brug for forsøget blive udmeldt et særligt tilskudsmærke. 

Hvem kan søge?

Erhvervsskoler og andre udbydere af erhvervsuddannelser med kostafdeling(er).

Midler til fordeling

Puljen udgør i alt 20 millioner kroner.

Hvordan søger jeg?

Læs Udmelding af forsøg med tilskud til indkvartering på kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder for at få oplysning om krav og betingelser til ansøgningen, vilkår for ansøgning og tilskud, vurderingskriterier for ansøgningen mv. Udmeldingen findes under ansøgningsmaterialer, hvor I også finder ansøgningsskemaet, som skal anvendes.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 8. september 2017.

Sidst opdateret: 1. august 2022