Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Fristen for tilmelding udløb den 8. september 2017.

Formål

I aftaleteksten er initiativet beskrevet således:

  • ”Hvis der er for langt til en erhvervsuddannelse, er der risiko for at unge enten flytter eller ikke får en uddannelse. Bedre mulighed for, at erhvervsskoler kan etablere grundforløbsafdelinger i form af satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning kan mindske afstandene for de unge til erhvervsuddannelserne, hvilket kan styrke søgningen. Derfor afsættes en pulje der kan medfinansiere etableringsomkostninger til satellitafdelingerne som eventuelt kan placeres i tilknytning til øvrige uddannelsesmiljøer i områder, hvor eleverne har forholdsvis langt til den nærmeste erhvervsskole. Der gives mulighed for tilskud til etablering af maksimalt 5 satellitafdelinger over en 5-årig forsøgsperiode. I forsøgsperioden afdækkes potentialer og barrierer ved at etablere satellitafdelinger i tyndt befolkede områder.”

Hvad kan der søges støtte til?

Erhvervsskolerne kan søge om op til 75 procent af finansieringen af etableringsomkostninger forbundet med oprettelse af en satellitafdeling med grundforløbets 1. del.

Hvem kan søge?

Erhvervsskoler, der er godkendt til at udbyde grundforløbets 1. del.

Midler til fordeling

Puljen i 2017 er på i alt 7,5 millioner kroner.

Hvordan søger jeg?

Læs Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne for at få oplysning om krav og betingelser til ansøgningen, vilkår for ansøgning og tilskud, vurderingskriterier for ansøgningen samt retningslinjer for budget og projektbeskrivelse. Udmeldingen findes under ansøgningsmaterialer, hvor I også finder de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 8. september 2017.

Sidst opdateret: 1. august 2022