Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskuddet til kommuner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Formålet med puljen er at medvirke til fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Midler til fordeling

Der er i alt 23 millioner kroner i puljen. Midlerne er fordelt efter Akt. 14 af 12. november 2020 om udmøntning af trepartsaftale om AUB til de kommuner, hvis andel af ansatte elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, jf. BEK nr. 527 af 27. april 2020, og social- og sundhedshjælper, jf. BEK nr. 535 af 27. april 2020, med udenlandsk herkomst overstiger 35 procent.

Sidst opdateret: 21. juli 2023