Hop til indhold

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Revideret ansøgningsmateriale

Obs: Vejledningen og projektbeskrivelse er revideret pr. 19. november 2020

Hvem kan søge

Skoler, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen, kan søge om midler til deltagelse i forsøget. Skole er i denne sammenhæng defineret som institutionen, det vil sige som den juridiske enhed (hovedskole), som har udbudsgodkendelsen.

Formålet

Mens der har været fokus på simulationsbaseret undervisning i skoledelen af undervisningen, er der ikke lavet tilsvarende forsøg, der undersøger, hvorvidt simulationsforløb i praktikken kan bidrage til at opfylde praktikmålene og til at reducere frafald.

Formålet med det nærværende forsøg er derfor at udvikle simulationsforløb til første praktikophold i social- og sundhedsuddannelsen, der overholder seks standarder for simulationsforløb, og afprøve om disse kan styrke elevernes overgang fra skole til praktik og bidrage til delvis opfyldelse af udvalgte praktikmål i det første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen og derigennem reducere frafaldet på hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen (målt efter 3 måneder).

De seks standarder er:

  1. Simulationsmiljø
  2. Simulationsforberedelse
  3. Facilitator
  4. Briefing
  5. Scenarie
  6. Debriefing

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om forsøg med simulation i første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for ansøgninger og prioritering. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 2,7 millioner kroner til fordeling til ansøgninger til om deltagelse i forsøget.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag den 25. november 2020 klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet, puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Nina Lyng, telefon: 2014 8253, e-mail: Nina.Lyng@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 21. juli 2023