Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilskud til kommuner fordeles efter objektive kriterier.

Formål

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer, således at de er fuldt indfasede i 2025.

Arbejdet med minimumsnormeringer i daginstitutioner blev påbegyndt med aftale om kommunernes økonomi for 2020, og næste skridt blev taget med aftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020, hvor der blev afsat 500 millioner kroner i 2020, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1.200 millioner kroner i 2023, 1.400 millioner kroner i 2024 og 1.600 millioner kroner i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer.

Partierne bag finanslovsaftalen har den 17. februar 2020 indgået delaftale om udmøntningen af de afsatte 500 millioner kroner i 2020 via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020. Hensigten med udmøntningsmodellen er, at kommunerne kan starte arbejdet med at øge normeringerne i dagtilbud hurtigst muligt. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. 

Midler til fordeling

Midler til fordeling i 2020 udgør i alt 499,2 millioner kroner.

Til- og frameldingsfrist?

Frist for indsendelse af  til- og frameldinger er onsdag den 15. april 2020.

Har du spørgsmål?

Du kan finde spørgsmål og svar om puljen under ”Læs mere”.

Spørgsmål om selve til-/frameldingen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Rikke Otkjær, tlf. 2143 4057 eller mail.

Sidst opdateret: 20. november 2023