Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. oktober 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Om administration af puljen 

I medfør af kongelig resolution af 27. juni 2019 overgår sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger til børn indtil skolestart fra Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, herefter Børne- og Undervisningsministeriet.

Puljen administreres herefter af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Beskrivelse af puljen

OBS: Det er et krav, at puljemidlerne anvendes på personale, der ikke indenfor de seneste 24 måneder har gennemgået eller er i gang med at gennemgå et førstehjælpskursus. De 24 måneder regnes fra tidspunktet for afholdelse af førstehjælpskurset.

Hvem kan søge

Ansøgerkredsen er kommuner. Kommunerne forpligter sig til at sikre, at også personale fra private dagtilbud får mulighed for at indgå i førstehjælpskurser.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud. Dette skal ske gennem førstehjælpskurser til personale i dagtilbud.

Hvad kan der søges tilskud til

Kommunerne kan søge støtte til førstehjælpskurser til personale i offentlige og private dagtilbud. Der er krav om en medfinansiering på 25 procent af udgifterne til førstehjælpskurserne.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ” Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspulje til førstehjælpskurser i dagtilbud” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelings- og vurderingskriterier.

Midler til fordeling

Der er afsat 7,8 millioner kroner til ansøgningspuljen. Finanslovskonto: § 15.25.23.10.

Projektperiode

01-02-2019 til 31-01-2022.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger var den 9. oktober 2018 klokken 12.00, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budgettet eller administrationen af tilskuddet skal ske til puljesekretariatet på puljefou@uvm.dk.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:

Sidst opdateret: 20. november 2023