Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. december 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, kan søge om midler fra puljen på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der tilkendegiver ønske om deltagelse. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i de udsatte boligområder, jf. lov om almene boliger m.v. gældende pr. 1. december 2018. Det vil sige, at puljen har til hensigt:

  1. Dels at imødekomme nogle af udgifterne til kapacitetstilpasning i daginstitutioner, som skal nedlægges i eller flyttes fra et udsat boligområde, hvor institutionerne som flyttes eller nedlægges kan have udgifter til dobbelt husleje i form af tomme pladser i en overgangsperiode fra 2020.
  2. Dels at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

Liste over udsatte boligområder pr. 1. december 2018 (pdf).

Hvad kan der søges tilskud om

Hvis der ydes tilskud til kommunen på vegne af daginstitutioner, der planlægges nedlagt eller flyttet, skal midlerne anvendes til udgifter til dobbelt husleje som følge af tomme pladser.

Hvis der ydes tilskud til kommunen på vegne af daginstitutioner, der planlægges videreført, skal midlerne anvendes til skærpelse af institutionens profil.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner” (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelingskriterier. Vejledningen findes også under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 25 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 9. december 2019 klokken 12.00. 

Andet materiale

Budget- og regnskabsskema ved tilskud til skærpelse af institutionens profil (skabelon) (xls)

OBS. Budget- og regnskabsskemaet skal først udfyldes og indsendes, når der er ydet eventuelle tilskud fra ansøgningspuljen.

Sidst opdateret: 20. november 2023