Hop til indhold

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 27. november 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder, kan søge om midler fra puljen på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger, der tilkendegiver ønske om deltagelse.

Formål 

Ansøgningspuljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i de udsatte boligområder, jf. lov om almene boliger m.v. gældende per 1. december 2019. Det vil sige, at puljen har til hensigt:

  1. dels at imødekomme nogle af udgifterne til kapacitetstilpasning i daginstitutioner, som skal nedlægges i eller flyttes fra et udsat boligområde, hvor institutionerne som flyttes eller nedlægges kan have udgifter til dobbelt husleje i form af tomme pladser i en overgangsperiode fra 2021,
  2. dels at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

Listen over udsatte boligområder kan findes under ”Ansøgningsmateriale”.

Hvad kan der søges tilskud til

Hvis der ydes tilskud til kommunen på vegne af daginstitutioner, der planlægges nedlagt eller flyttet, skal midlerne anvendes til udgifter til dobbelt husleje som følge af tomme pladser.

Hvis der ydes tilskud til kommunen på vegne af daginstitutioner, der planlægges videreført, skal midlerne anvendes til skærpelse af institutionens profil.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner, 2020 (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt tildelingskriterier. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor de skabeloner og skemaer, som skal anvendes, kan findes.

Midler til fordeling

Der er i alt 25,3 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 27. november 2020 kl. 13.00.

 

Sidst opdateret: 20. november 2023