Hop til indhold

Hvem kan søge

Kommuner, uddannelsesinstitutioner, offentlige og private aktører, som professionshøjskoler, universiteter, NGO'er mv., der arbejder med og har indgående viden om de respektive temaer for puljen.

Formål 

Puljens formål er at støtte at støtte større udviklingsprojekter, der på systematisk vis udvikler indsatser inden for følgende temaer:

  1. Elever med ordblindhed
  2. Voksne med ordblindhed
  3. Inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne
  4. Understøttelse af svage læsere
  5. Bevægelse i grundskolen

Indsatsudviklingen kan bestå af kortlægning og/eller afprøvning af løsninger, der styrker undervisningen inden for temaerne. Indsatser i projekterne kan omhandle strukturelle eller organisatoriske rammer for undervisning eller faglig, didaktisk og pædagogisk praksis.

Hvad kan der søges om tilskud til

Der kan søges om midler til projekter om systematisk indsatsudvikling, som skal bidrage til at kortlægge, udvikle, afprøve og/eller udbrede løsninger, der styrker undervisningen Der ydes ikke tilskud fra puljen til kommercielle projekter.

Hvordan søges der om tilskud

Læs Vejledning om Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2022. Systematiske indsatser for styrket undervisning af ordblinde, svage læsere og for bevægelse (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under Ansøgningsmateriale findes de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.  

Midler til fordeling

Der er i alt 19,3 mio. kr. i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 15. september 2022, kl. 13.00.

NB: Der skal ikke anvendes elektronisk ansøgningsskema i forbindelse med ansøgning om udlodningsmidler til undervisning 2022. Ansøgning skal ske som anvist i afsnit 2 i vejledningen om puljen.

 

Sidst opdateret: 6 timer siden