Hop til indhold

Hvem kan søge

Alle godkendte udbydere (den juridiske enhed/hovedskolen) af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser kan søge om tilskud fra puljen.

Formål 

Puljen har til formål at støtte udvikling og afprøvning af undervisningsforløb, der bidrager til, at elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne og AMU-kursister opnår kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om tilskud fra puljen til projekter, hvor udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser arbejder med at udvikle (eller videreudvikle) undervisningsforløb, der med afsæt i eksisterende viden og erfaringer understøtter fremtidens kompetencebehov i relation til den grønne omstilling.

Hvordan søges der om tilskud

Læs "Vejledning om pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for grøn omstilling og bæredygtighed" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under "Ansøgningsmateriale", hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 38,3 millioner kroner til fordeling i puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er fredag den 23. september 2022, klokken 13.00.

 
Sidst opdateret: 6 timer siden