Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 9. september 2022, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af efteruddannelsesudvalg på AMU-området.

Formål 

Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelserne i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer. Målgruppen for udvikling er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • Udvikling og revision af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser
  • Udvikling og revision af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, til brug på arbejdsmarkedsuddannelser
  • Udvikling og revision af faglig efteruddannelse til lærerne
  • Gennemførelse af undersøgelser, analyser og evalueringer om erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til kortuddannede i Danmark.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL- puljen 2022-24” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes nedenfor under ”Generelt materiale”. Desuden kan du nedenfor finde de materialer, som skal anvendes ved ansøgning om og afrapportering for tilskud til henholdsvis fælles kompetencebeskrivelser mv. og analyser mv.

Midler til fordeling

Der er afsat 20,77 mio.kr. til UUL-puljen 2022-2024. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgning er fredag 9. september 2022 kl. 13.00.

Sidst opdateret: 22. december 2022