Hop til indhold

 

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 31. august 2023, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Formål 

I rammeforsøget får elever i 8. og 9. klasse undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole.

Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Rammeforsøget gennemføres over en treårig periode med start i skoleåret 2023/2024. 

Hvem kan søge om deltagelse i rammeforsøget

Alle kommuner har mulighed for at søge om at deltage i forsøget. Rammeforsøget afvikles i skoleårene 2023/24 til 2025/26. Der kan søges om deltagelse i hele perioden eller for en periode på to sammenhængende skoleår.

Læs ”Vejledning om rammer for forsøget” for nærmere information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår.

Ansøgningsfrist for ansøgning om deltagelse i rammeforsøget

Fristen for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 31. august 2023 kl. 13.00.

For kommuner, som ønsker at opstarte udskolingslinjer med 8. og 9. klasse på eud umiddelbart efter sommerferien, er det muligt at få svar på ansøgning om deltagelse ultimo juni, såfremt ansøgningen indsendes til Styrelsen senest fredag 2. juni 2023.

Ansøgninger om deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinjer eud 8/9 skal sendes til stuk.cf@stukuvm.dk.

Pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9

Formålet med puljen er at understøtte kommunernes deltagelse i rammeforsøget med udskolingslinje eud 8/9.

Hvem kan søge om tilskud fra puljen

Det er alene de kommuner, der ansøger om at deltage i rammeforsøget, jf. afsnit 1.1. Puljens baggrund og formål, der med denne puljeudmelding kan ansøge om et tilskud.

Det er kun kommuner, der godkendes af styrelsen til deltagelse i rammeforsøget, der kan opnå bevilling fra puljen.

Hvad kan der søges tilskud til

Puljens midler kan anvendes til hel eller delvis dækning af kommunen udgifter til undervisning på en erhvervsskole i skoleåret 2023/24.

Hvordan søges der om tilskud

Vejledningen og ansøgningsskemaet, som skal anvendes til ansøgningen, findes under ”Ansøgningsmateriale” nederst på siden. Læs ”Vejledning om pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (skoleåret 2023/24)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for behandling af ansøgningen.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 5,0 mio. kr. i 2023 til understøttelse af rammeforsøget.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 31. august 2023 kl. 13.00. Bemærk, at det kun er kommuner, der ansøger om deltagelse i rammeforsøget, som kan søge om tilskud fra puljen i skoleåret 2023/2024.

Ansøgninger vedrørende Pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 (skoleåret 2023/24) skal sendes til puljefou@uvm.dk

Bemærk venligst, at ansøgninger til deltagelse i rammeforsøget og ansøgninger til pulje til understøttelse af rammeforsøget skal indsendes i separate mails til to separate mailadresser.

Deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9

Pulje til understøttelse af rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9 

Sidst opdateret: 26. oktober 2023