Hop til indhold

Hvem kan søge? 

Kommuner kan søge om midler fra puljen.

Formål

Puljens formål er at give lærerne og vejlederne et indblik i det tilbud, som erhvervsskolerne har, gennem praktikforløb af to dages varighed, og dermed skabe bedre mulighed for, at de efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Hensigten er at understøtte, at lærerne og vejlederne får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og derigennem får inspiration til egen praksis.

Der er afsat 2,0 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til puljen. Midlerne udmøntes gennem ansøgningsrunder i årene 2019-2022, forudsat at midler til formålet opretholdes på de årlige finanslove. Nærværende udmelding vedrører bevillingen i 2020, hvor 1. ansøgningsrunde blev gennemført i foråret.

Hvad kan der søges tilskud til 

Der kan om tilskud til medfinansiering af lærernes og vejledernes deltagelse i praktikforløb på erhvervsskolerne. 

Hvordan søger der om tilskud 

Læs ”Vejledning om pulje til understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere og uddannelses- og erhvervsvejledere (2. runde 2020/2021)” (pdf) for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud. Under ”Ansøgningsmateriale” findes ansøgningsblanketten, som skal anvendes.  

Midler til fordeling 

Der er afsat 1,619 millioner kroner til puljen.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 17. november 2020, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet (e-mail).

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Joachim Kongsted, tlf. 2169 6672, e-mail.

 

Sidst opdateret: 9. september 2020