Hop til indhold

I henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven), § 18, nr. 3 anvendes 20,7 procent af overskuddet fra Danske Spil A/S og Klasselotteriet A/S, der tilfalder lovens gruppe 3, til undervisningsformål inden for ministeriets område.

Fordelingen af udlodningsmidler til undervisning sker efter tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Midlerne udmøntes som udgangspunkt som en ansøgningspulje og fordeles som projekttilskud med henblik på at støtte aktiviteter og nye tiltag, herunder udvikling af nye undervisningsmidler, inden for undervisningsområdet.

Såfremt der sker et væsentligt fald i ministeriets udlodningsbeløb, udmøntes midlerne i de pågældende år ikke som en ansøgningspulje, men på anden vis. Hvis årets udlodningsmidler til undervisning skal udmøntes som en ansøgningspulje, vil ansøgningsrunden blive annonceret gennem ministeriets puljeoversigt, hvor man også kan finde udmeldingerne vedrørende tidligere ansøgningsrunder. Man kan desuden tilmelde sig ministeriets nyhedsbrev, hvis man ønsker at blive orienteret om ansøgningsrunden.

Formål, som kan opnå tilskud fra årets udlodningsmidler, information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud vil fremgå af ansøgningsmaterialet, som offentliggøres, når puljen annonceres i puljeoversigten.  

Krav til administration og afrapportering

Læs mere om ministeriets krav til administration og afrapportering for projekttilskud, herunder tilskud fra udlodningsmidlerne.

Konto til tilbagebetaling af udlodningsmidler

Ved returnering af udbetalte udlodningsmidler skal nedenstående kontonummer anvendes. Tilbagebetaling skal alene ske efter aftale med ministeriets Puljesekretariat på udlodningsmidler@uvm.dk.

  • Registreringsnummer: 0216 (Danske Bank)
  • Kontonummer: 4069132634

Husk venligst at angive det sekscifrede projektnummer ved tilbagebetalingen.

Tidligere års fordelinger af udlodningsmidler

Information om tidligere fordelinger af udlodningsmidlerne kan findes i ministeriets puljeoversigt, under tidligere udmeldte puljer, som er angivet som tværgående.

Sidst opdateret: 21. juli 2023