Hop til indhold

Hvert år giver ministeriet tilskud til en række forsøgs- og udviklingsprojekter. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest gennem ansøgningspuljer.

Formålet med tilsynet er at påse, at tilskuddet bliver anvendt inden for formålet, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af statslige midler, og at regler og retningslinjer overholdes.

Tilsynet tager udgangspunkt i tilskudsmodtagernes regnskaber, ledelsespåtegning og eventuelt tilhørende revisionsprotokollater.

Sidst opdateret: 1. august 2022